Dalmacija i Jadransko priobalje kao inspiracija, omogućili su izradu svijeća ukomponiranih u autohtone dalmatinske suvenire koji plijene svojom originalnošću i ljepotom. Ideja vodilja je uspomena koja ima i svoju praktičnu svrhu.